Nabory ogłoszone w 2018 roku

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie - załącznik do zarządzenia

Lista wiadomości