2010

Uchwała nr XLIII/282/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 stycznia 2010 r.w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2010 roku.