2017

Protokół z XLV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r.

Protokół z XLV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r.

zalacznik do protokołu - raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Komorniki za lata 2015 - 2016

Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r.

Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r.

Protokół z XLIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r.

Protokół z XLIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r.

Protokół z XLII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r.

Protokół z XLII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r

Protokół z XLI sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r.

Protokół z XLI sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r.

Protokół z XL sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r.

Protokół z XL sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r.

Protokół z XXXIX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 31 lipca 2017r.

Protokół z XXXIX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 31 lipca 2017r.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r.

Protokół z XXXVII (absolutoryjnej) sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r.

Protokół z XXXVII (absolutoryjnej) sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r.

Protokół z XXXVI (uroczystej) sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 27 maja 2017r.

Protokół z XXXVI (uroczystej) sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 27 maja 2017r.

Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r.

Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r.

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r.

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r.

Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 16 marca 2017r.

Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 16 marca 2017r.

Zał. nr 3 Apel Rady Gminy Komorniki w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Zał. nr 4 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki w roku 2016.

Zał. nr 5 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2016.

Zał. nr 6  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach w roku 2016.

Zał. nr 7  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach w roku 2016.

Zał. nr 8  Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w roku 2016.

Zał. nr 9  Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. w roku 2016.

Zał. nr 10  Sprawozdanie z działalności Policji w roku 2016.Cz. I

Zał. nr 10  Sprawozdanie z działalności Policji w roku 2016.Cz. II

Zał. nr 11  Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Komornikach w roku 2016.

Zał. nr 12 Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożanrej w roku 2016.

Zał. nr 13 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komorniki za 2016 rok.

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2017r.

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2017r.

Protokół z XXX sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017r.

Protokół z XXX sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017r.