2015

Protokół z XV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r.

Protokół z XV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r.

Protokół z XIV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r.

Protokół z XIV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r.

Protokół z XIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r.

Protokół z XIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r.

Protokół z XII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r.

Protokół z XII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r.

Protokół z XI sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r.

Protokół z XI sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r.

Protokół z X sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r.

Protokół z X sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r.

Protokół z IX sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2015r.

Protokół z IX sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2015r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komorniki w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komorniki za 2014 rok.

Uchwała Nr SO.-0955/38/18/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie opinii o wniosku dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Protokół z VIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 30 maja 2015r.

Protokół z VIII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 30 maja 2015r.

Protokół z VII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r.

Protokół z VII sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r.

Protokół z VI sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 23 kwietnia 2015r.

Protokół z VI sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 23 kwietnia 2015r.

Protokół z V sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2015r.

Protokół z V sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2015r cz. 1

Protokół z V sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2015r. cz.2

Protokół z IV sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015 r.

Protokół nr IV z 26 lutego 2015 r.

Protokół nr IV z 26 lutego 2015r. cz. 2

Protokół z III sesji Rady Gminy Komorniki z dnia 22.01.2015r.

Protokół z III sesji Rady Gminy Komorniki