Protokół z posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Komorniki z dnia 4 czerwca 2014 r

Protokół zdnia 4 czerwca 2014 r.