Protokół z posiedzenia komisji z dnia 13.12.2012

 

treść protokołu