Kadencja 2014-2018

Protokół nr 29 z dnia 3 września 2018r.

Protokół nr 29 z dnia 3 września 2018r.

Protokół nr 28 z dnia 7 maja 2018r.

Protokół nr 28 z dnia 7 maja 2018r.

Protokół nr 27 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Protokół nr 27 z dnia 24 kwietnia 2018r.

zal. do protokołu nr 27 z dn. 24 kwietnia 2018r.

Protokół nr 26 z dnia 12 marca 2018r.

Protokół nr 26 z dnia 12 marca 2018r.

Protokół nr 25 z dnia 11 grudnia 2017r.

Protokół nr 25 z dnia 11 grudnia 2017r.

Protokół nr 24 z dnia 27 listopada 2017r.

Protokół nr 24 z dnia 27 listopada 2017r.

Protokół nr 23 z dnia 2 października 2017r.

Protokół nr 23 z dnia 2 października 2017r.

Protokół nr 22 z dnia 26 czerwca 2017r.

Protokół nr 22 z dnia 26 czerwca 2017r.

Protokół nr 21 z dnia 16 maja 2017r.

Protokół nr 21 z dnia 16 maja 2017r.

Protokół nr 20 z dnia 6 marca 2017r.

Protokół nr 20 z dnia 6 marca 2017r.

Protokół nr 19 z dnia 27 lutego 2017r.

Protokół nr 19 z dnia 27 lutego 2017r.

Protokół nr 18 z dnia 7 listopada 2016 roku.

Protokół nr 18 z dnia 7 listopada 2016 roku.

zal. nr 1

zal. nr 2 

zal. nr 3 

zal. nr 4

Protokół nr 17 z dnia 3 października 2016r.

Protokół nr 17 z dnia 3 października 2016r.

zal. nr 1

zal. nr 2

Protokół nr 16 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Protokół nr 16 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Protokół nr 15 z dnia 17 maja 2016r.

Protokół nr 15 z dnia 17 maja 2016r.

Protokół nr 14 z dnia 9 maja 2016r.

Protokół nr 14 z dnia 9 maja 2016r.

zal. nr 1 - opinia RIO

zal. nr 2 - cz. 1

cz. 2

cz. 3

cz. 4

Protokół nr 13 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Protokół nr 13 z dnia 25 kwietnia 2016r.

zal. do protokołu - stanowisko pana Wójta Jana Brody

Protokół nr 12 z dnia 14.03.2016r. Komisja Rewizyjna

Protokół nr 12 z dnia 14.03.2016r. Komisja Rewizyjna.

Protokół nr 11 Komisja Rewizyjna z dnia 30 grudnia 2015r.

Protokół nr 11 Komisja Rewizyjna z dnia 30 grudnia 2015r.

zał. nr 1 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

zał. nr 2 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Protokół nr 10 Komisji Rewizyjnej z dnia 23 listopada 2015r.

Protokół nr 10 Komisji Rewizyjnej z dnia 23 listopada 2015r.

Protokół nr 9 Komisji Rewizyjnej z dnia 9 listopada 2015r.

Protokół nr 9  Komisji Rewizyjnej z dnia 9 listopada 2015r.

Protokół nr 8 Komisji Rewizyjnej z dnia 9 października 2015r.

Protokół nr 8 Komisji Rewizyjnej z dnia 9 października 2015r.

Protokół nr 7 z Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2015r.

Protokół nr 7 z Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2015r.

Zał. nr 1 Zarządzenie Nr 303/2014 Wójta Gminy Komorniki z dnia 08 kwietnia 2014r. w sprawie: plan wykorzystania gminnego zasou nieruchomościami w latach 2014-2016.

Zał. nr 2 Uchwała SO-0953/19/18/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 września 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Komorniki.

Zał. nr 3 Przebieg wykonania budżetu Gminy Komorniki, informacja o kształtowaniu się WPF oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Protokół nr 6 z dnia 25.08.2015r.

Protokół nr 6 z dnia 25.08.2015r.

Protokół nr 5 z Komisji Rewizyjnej z dnia 01.07.2015r.

Protokół nr 5 z Komisji Rewizyjnej z dnia 01.07.2015r.

Protokół nr 4 Komisja Rewizyjna z dnia 11.05.2015r.

Protokół nr 4 Komisja Rewizyjna z dnia 11.05.2015r.

Protokół Nr 3 Komisja Rewizyjna z dnia 27.04.2015r.

Protokół Nr 3 Komisja Rewizyjna z dnia 27.04.2015r.

Zał.Nr 1. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

Zał. Nr 2  Wykonanie Budżetu Gminy Komorniki za 2014r.

Protokół nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 21 stycznia 2015r.

Protokół nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 21 stycznia 2015r.

Protokół nr 2 Komisji Rewizyjnej z dnia 12.03.2015r.

Protokół nr 2 Komisji Rewizyjnej z dnia 12.03.2015r.