Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania Promocji i Rozwoju Gminy od 8.02.2012 r. do 26.04.2012