Protokół z posiedzenia Komisji Planowania Promocji i Rozwoju Gminy z dnia 14.05.2012