Protokoł z posiedzenia Komisji Planowania Promocji i Rozwoju Gminy z dnia 06.06.2012 r.