Protokół nr 36 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Protokół nr 36 - część I

część - II