Protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Planowania Promochji i Rozwoju Gminy dnia 26.09.2012.