Kadencja 2014-2018

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego z dnia 19 stycznia 2014 r.

Protokół nr 3 z dnia 19 stycznia 2015 r.

Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego z dnia 16 grudnia 2014 r.

Protokół nr 2 z dnia 16 grudnia 2014 r.