Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Protokół z dnia 22 października 2014 r.

Protokół z dnia 22.10.2014 r.

Protokół z dnia 02 września 2014 r.

Protokół z dnia 02.09.2014 r.

Protokół z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Protokół z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Protokół z dnia 24 marca 2014 r.

Protokół z dnia 24 marca 2014 r.

Protokół z dnia 24 lutego 2014 r.

Protokół z dnia 24 lutego 2014 r.

Protokół z dnia 28 stycznia 2014 r.

Protokół z dnia 28 stycznia 2014 r.

Protokół z dnia 16 grudnia 2013 r.

Protokół z dnia 16 grudnia 2013 r.

Protokół z dnia 25 listopada 2013 r.

Protokół z dnia 25 l;istopada 2013 r.

Protokół z dnia 24 października 2013 r.

Protokół z dnia 24 października 2013 r.

Protokół z dnia 26 września 2013 r.

Protokół z dnia 26 września 2013 r.

Protokół z dnia 3 września 2013 r.

Protokół z dnia 3 września 2013 r.

Protokół z dnia 26.06.2013 r.

Protokół z nia 26.06.2013 r.

Protokół z dnia 17.04.2013 r.

Protokół z dnia 17.04.2013 r.

Protokół z dnia 30.10.2012 r.

Protokół z dnia 25.09.2012 r.

Protokół z dnia 10.09.2012 r.

Protokół z dnia 27.06.2012 r.

Protokoł z dnia 14.05.2012 r.

Protokół z dnia 24.04.2012 r.

Komorniki, 2012-03-28 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty Ochrony Zdrowia Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Komorniki

Komorniki, 2012-03-15 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty Ochrony Zdrowia Kultury i Spraw Społecznych Rady Gmi

Komorniki, 2012-03-05 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty Ochrony Zdrowia Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Komorniki

Protokoły Komisji Oświaty,Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych od 19.01.2011r. do 27.12.2011 r.