2020

Projekt uchwały Nr XX//2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w r

Projekt uchwały Nr XX//2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi krajowej nr 5 w Komornikach  i Szreniawie oraz ulicy Jarzębinowej w Rosnowie.

zał. do projektu uchwały_mapa

Lista wiadomości