2019

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Komorniki na 2020 rok.

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Komorniki na 2020 rok.

Lista wiadomości