2019

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki na lata 2020 - 2024.

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki na lata 2020 - 2024.

Uzasadnienie do projektu uchwały

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Lista wiadomości