2019

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komorniki w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komorniki  w roku szkolnym 2019/2020.

Lista wiadomości