2019

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. dla Powiatu Poznańskiego.

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. dla Powiatu Poznańskiego.

Lista wiadomości