2019

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2020 r.

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2020 r.

załączniki budżetowe

zał. nr 2 b

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

Lista wiadomości