2019

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026.

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026.

zał. nr 1

zał. nr 2

Lista wiadomości