2019

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Projekt uchwały Nr XVIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

załączniki budżetowe

zał. nr 2 b

zał. nr 4

zał. nr  6

Lista wiadomości