2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań oraz Gminą Dopiewo w zakresie lo

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki  a Miastem Poznań oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

załącznik_porozumienie

Lista wiadomości