2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Kwiatowa” drodze położonej na terenie miejscowości Głuchowo.

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Kwiatowa” drodze położonej na terenie miejscowości Głuchowo.

Uzasadnienie do projektu uchwały.

Załącznik do projektu uchwały_mapa

Lista wiadomości