2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/113/82019 Rady Gminy Komorniki z dnia 05 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia p

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/113/82019 Rady Gminy Komorniki z dnia 05 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Lista wiadomości