2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Lista wiadomości