2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Lista wiadomości