2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, w drodze bezprzetargowej lokalu, zlokalizowanego na nieruchomoś

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, w drodze bezprzetargowej lokalu, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, działka nr 692/4, obręb Wiry, Księga Wieczysta nr PO2P/00107372/9, położonej w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6.

Lista wiadomości