2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego, zlokalizo

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, działka nr 1313/35, obręb Plewiska, Księga Wieczysta nr PO2P/00250991/1, położonej w Plewiskach przy ul. Szkolnej.

Lista wiadomości