2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, zlokalizowanego na nieruchomośc

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, działka  nr 687/48, obręb Komorniki, Księga Wieczysta nr PO2P/00081575/3, położonej w Komornikach przy ul. Stawnej 7.

Lista wiadomości