2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Komorniki do nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Komorniki do nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Szreniawa, obręb Rosnowo - Szreniawa, stanowiącej działkę o nr ewid. 22/8.

Lista wiadomości