2019

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Projekt uchwały Nr XVII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

załączniki budżetowe

zał. 2 b

zał. 3

zał. 4

zał. 6

zał. 7

Lista wiadomości