2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/513/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zad

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/513/2018  Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2387P – ul. Szkolna w miejscowości Plewiska.

Lista wiadomości