2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/284/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przeję

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/284/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Komorniki prowadzenia zadań publicznych w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2389P – ul. Stawna w m. Głuchowo oraz publiczną drogą powiatową nr 2388P – ul. Bukowa w m. Walerianowo.

Lista wiadomości