2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Komorniki do nabycia w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o gospodaro

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Komorniki do nabycia w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w miejscowości Szreniawa, obręb Rosnowo - Szreniawa, stanowiącej działkę o nr ewid.: 33/4 i nieruchomości położonej w miejscowości Rosnówko, obręb Rosnówko-Walerianowo, stanowiącej działkę o nr ewid.: 286/2.

Lista wiadomości