2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Komorniki do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Komorniki do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Lista wiadomości