2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Komorniki na lata 2020 -2025.

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Komorniki na lata  2020 -2025. 

zał. do projektu_program

Lista wiadomości