2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska  i Szczypiorkowa.

Zał. do projektu uch._mapa

Lista wiadomości