2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016 roku zmienionej Uchwałą

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki  z dnia 30 czerwca 2016 roku zmienionej Uchwałą Nr LVII/556/2018 z dnia 26 września 2018 roku oraz Uchwałą Nr XIV/105/2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Lista wiadomości