2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025.

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2019 - 2025.

zał. nr 1

zał. nr 2

Lista wiadomości