2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

załączniki do projektu budżetu

zał. nr 2b

zał. nr 4

zał. nr 6

zał. nr 7

Lista wiadomości