2019

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

Projekt uchwały Nr XVI//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

Lista wiadomości