2019

Projekt uchwały Nr XV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Projekt uchwały Nr XV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

zał. nr 1 do projektu uchwały

Lista wiadomości