2019

Projekt uchwały Nr XV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym dwulokalowym i części budynku gospodarcz

Projekt uchwały Nr XV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym dwulokalowym i części budynku gospodarczego wraz z udziałem w działce nr ewid. 1469/10 w Plewiskach, na której zlokalizowane są ww. budynki.

Lista wiadomości