2019

Projekt uchwały Nr XV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejo

Projekt uchwały Nr XV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska i Szczypiorkowa.

zał. do projektu_mapa

Lista wiadomości