2019

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej.

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej.

Lista wiadomości