2019

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałami Rady Gminy Komorniki: nr XXV/262/2016 z dnia 8 września 2016r., nr XXVI/271/2016 z dnia 29 września 2016r.,nr XLIII/425/2017 z dnia 26 października 2017 r.; nr XLV/448/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. oraz nr IV/36/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

zał. do uchwały_tabela

Lista wiadomości