2019

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Lista wiadomości