2019

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/100/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazw „ul.

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/100/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie  nadania nazw „ul. Panny Zosi” i „ul. ks. Robaka” drogom położonym na terenie miejscowości Komorniki.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Lista wiadomości