2019

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. ustalenia regulaminu wynag

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.

Lista wiadomości